Rejestracja

* Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką
Administratorem Twoich danych osobowych jest ABILUS GROUP Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 24, 32-083 Balice. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia konta, prawidłowego zrealizowania złożonego przez Ciebie zamówienia, a także w celu zrealizowania ciążących na nas obowiązków prawnych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, o ile wyrazisz odrębną zgodę na ich przetwarzanie. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych takim jak: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, a także przez okres czasu przewidziany przepisami szczególnymi. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Copyright by DRAGON WINCH 2021. All rights reserved.