Historia

OŚ CZASU DRAGON WINCH

      
Początkiem 2016 roku zatwierdzony został projekt naszej nowej Siedziby Głównej w Polsce. Budynki o powierzchni ponad   
4000m2 sąsiadować będą z lotniskiem w Balicach. Prace budowlane rozpoczną się końcem roku.
Copyrights by DRAGON WINCH 2015. All rights reserved.